معرفی معلمین

left direction
right direction

درسهای هفته

Sasan

دفاعیات مسیحی

کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که آماده باشیم تا دلیل ایمان خود را به کسانی که از ما می پرسند بازگو کنیم

همواره آماده باشید تا هر کس دلیل امیدی را که در شماست بپرسید، او را پاسخ گویید، اما به نرمی و با احترام. اول پطرس 3: 15- 16

در این سری دروس دکتر ساسان توسلی به دفاعیات مسیحی پرداخته و تشویق می کند که کلیسا آماده دفاع از ایمان خود باشد 

از شما دعوت می کنم به درس اول از این سری دروس که تحت عنوان "دفاعیات مسیحی" ارائه شده است گوش کنید


FP_Banner_2

درس این ماه - تباهی کاملخداشناسی اصلاح شده چیست؟ پنج نکته کالونیزم چه می گوید؟ 

در این سری دروس ادوین کشیش آبنوس به بررسی گسترده این خداشناسی تاریخی پرداخته و با تاویل متون کتاب مقدس و نگاهی بر تعالیم تاریخی کلیسا سعی بر توضیح و ارائه این خداشناسی دارد. در ادامه دفاع از الهیات کالونیزم، به دیدگاه مخالف آن یعنی الهیات آرمنین هم نظری کرده، اصول و اعتقادات این مکتب را بیان می کند و در این سری دروس به عدم انسجام الهیات آرمنین اشاره کرده، غیر کتاب مقدسی بودن تعالیم آن را توضیح داده، بیان می کند که چرا این مکتب الهیاتی بدعتی بیش نیست که کلیسای خداوند را تهدید می کند

برای شندین درس هشتم از این سری تعالیم که بخش دوم درس تباهی کامل می باشد، لطفأ بر روی کلید "ادامه مطلب" در زیر کلیک نمایید

ادامه مطلب...
You are here Home