مقالات معلمین

 • الهیات ریفورمد چیست؟ - تباهی کامل - بخش دوم

  Voting
  (10 votes)
  Hits 2117 views


  banner

  آگوستین و پلیجیوس

   آگوستین یکی از بانفوذترین الهیاتدانهای قرون اول مسیحیت در این باره صحبتهای بسیار دارد. او در کتاب خود تحت عنوان "اعترافات آگوستین" در مورد گناه اولیه و تباهی انسان سقوط کرده با نمونه گذاشتن زندگی خود مطالبی را با ما در میان می گذارد. او در این کتاب به زندگی گذشته خود نگاهی انداخته، بیاد می آورد که در جوانی از باغ همسایه خود گلابی می دزدید.

   

  "آن میوه چندان خشمزه، خوش رنگ و جذاب نبود، با این وجود تا آنجایی که توانایی حمل آن را داشتیم میوه ها را دزدیدیم. اینکار را برای خوردن میوه ها نکردیم، هر چند، تعدادی از این میوه ها را چشیدیم، اما بعدأ باقی میوه ها را جلوی خوکان انداختیم. لذتی که در این میان عاید ما می شد انجام کاری بود که اجازه آن را نداشتیم... بدون هیچ دلیلی شرارت می کردم. هیچ دلیلی برای انجام کار خلاف نداشتم، صرفأ چون خلاف بود آن را انجام می دادم. آن شرارت بد بود و من آن را دوست داشتم. دوست داشتم. نه کاری را که کرده بودم، بلکه گناه را دوست داشتم."

   

  ...

  ادامه مطلب
 • الهیات ریفورمد چیست؟ - تباهی کامل - بخش اول

  Voting
  (6 votes)
  Hits 4005 views

  FB_TD-01

  در ادامه سری درسهای "الهیات ریفورمد یا اصلاح شده چیست؟" وارد بخشی می شویم که جز مباحث بحث انگیز، ثقیل اما اساسی در الهیات مسیحی است.

  در سرفصلهایی که پیشتر به آنها پرداختیم به مسائل بسیار مهمی اشاره شد که الهیات اصلاح شده توجه ویژه ای به آنها داشت اما تمام آنها منحصرأ متعلق به الهیات اصلاح شده نمی باشد و بسیاری از فرقه های پروتستان به آنها اهمیت داده و به این حقایق معترفند. اما تعالیمی که از این پس بیان خواهد شد زمینه گفتگوهایی را می چیند که الهیات اصلاح شده را در برابر دیدگاه دیگری بنام الهیات آرمنین قرار می دهد.

  ...

  ادامه مطلب
 • الهیات ریفورمد چیست؟ الهیات ریفورمد نظامند، کاتولیک و انجیلی است

  Voting
  (5 votes)
  Hits 2161 views

  wirt_2در بخش پیشین در آغاز بررسی و تشریح خداشناسی ریفورمد، به این مسئله اشاره کردیم که این خداشناسی خدامحورانه است و اینکه این الهیات توجه و اهمیت بسیار زیادی بر چگونگی و کیفیت شناخت ما از خدا می دهد. در این مقاله به نکات دیگری که الهیات ریفورمد را از دیگر خداشناسی های موجود در کلیسای مسیح متمایز و متفاوت می سازد خواهیم پرداخت و از نزدیکتر آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

   

  یکی از شاخصه های مهم الهیات اصلاحات نظامند بودن آن است. البته در دورانی در تاریخ کلیسا زندگی می کنیم که واژه الهیات و نظام در آموزه های مسیحی چندان محبوب و پذیرفته نیست. بخاطر پیش فرضهای نادرست و بعلت ناآگاهی ها و شاید هم کم کاریهایی که کلیسا در آموزش این بخش داشته است، الهیات و نظام در خداشناسی تبدیل به واژه مترادفی برای عقلگرایی، عدم توکل به روح القدس و تلاشهای انسانی شده است. اینگونه پیش فرضها ناخودآگاه ایماندارن را بر آن می دارد که با واکنشهای تند در بین ایمان خود و الهیات فاصله ای ایجاد کنند، فاصله ای که خود نادانسته و بدون توجه برای ارائه دیدگاههای خویش از کلام، پیموده و از این مرز فرضی تجاوز نموده ، آن را نادیده می انگارند

  د...

  ادامه مطلب

صفحه 1 از 4

You are here مقالات مقالات معلمین مقالات مقالات معلمین