مقالات معلمین

 • الهیات ریفورمد چیست؟ - الهیات ریفورمد خدا محور است

  Voting
  (6 votes)
  Hits 2529 views

  front_banner_015در دورانی زندگی می کنیم که بسیاری از  کلیساها تمایل چندانی به تعهد به ساختاری نظامند از الهیات، که مجموعه آموزه های مسیحی را تعریف کند و آنها را تعلیم دهد نشان نمی دهند. معمولآ کلیسا بدلیل مدیریت و شبانی مستقل و منفک از سیستم شورایی، دارای چهارچوب مشخص و آموزه های معین در رابطه با خداشناسی خود نبوده هر معلم، شبان و مسئول کلیسا به تنهایی بنابر فهم و قابلیت خود، تلاش در تعلیم کتاب مقدس و استخراج حقایق کلام خدا می کند. جماعت ایمانداران هم که برای دریافت خوراک روحانی و دانش خداشناسی وابسته به معلم و شبان در کلیسا هستند، معمولا نادانسته بدون تمییز و تشخیص تعالیم ارائه شده آنچه که در کلیسا بیان می گردد را بدون چون و چرا می پذیرند. پس از اینکه ایشان مدتی در ایمان سپری کرده و فرصتی برای کسب دانش الهی می یابند، متوجه می شوند که تمام تعالیمی را هم که شنیده اند، آموزه های راست دینی نبوده و ضعفهای اعتقادی جدیی در باورها و تعالیم کلیسا وجود دارد. معتقد هستم که باید از همین آغاز، زمانی که هنوز در ابتدای راه هستیم و زمانی که کلیسا جوان است پایه خداشناسی کلیسا را درست بنهیم، در غیر اینصورت این عمارت کج بالا رفته، ویرانی آن عظیم خواهد بود.

  د...

  ادامه مطلب
 • مسیحیت آلوده به ناستیسیزم. عرفان مسیحی

  Voting
  (3 votes)
  Hits 1293 views

  gnos_20هر نوزاد انسانی پس از تولد بعلت ضعف و ناتوانی، می باید در نگاهبانی و پرستاری انسانهای بالغ قرار گیرد تا اینکه به سنی برسد که خود توانایی زندگی مستقلانه را داشته باشد، در غیراینصورت در همان ساعات نخستین تولد از جهان خواهد رفت. اما کلیسای مسیح از زمان تولد خود، هنگامی که تنها طفلی کوچک بود، چون یک بزرگسال به استقبال شرارت روزگار رفته و به فیض آنکسی که به او حیات بخشیده تا به امروز در پیروزی الهی به رشد خود ادامه داده است. گفته شده است یکی از دلایل سقوط آدولف هیتلر، جنگیدن او در چند جبهه مختلف بصورت همزنان بوده است. کلیسای مسیح نیز از زمان تولدش تاکنون و مطمنآ تا زمان ظهور نجات دهنده ما عیسی مسیح، همیشه در دو جبهه متفاوت در نبرد بوده و خواهد بود. نخستین جبهه، جنگ با مخالفینی است که آشکارا بر علیه ایمان مسیحی ایستاده قصد نابودی ایمانداران و باور آنها را دارند.مبارزه و مقاومت در این جبهه خونین که به قیمت جان میلیونها ایماندار مسیحی تا به امروز تمام شده است، با وجود بی وقفه و بی رحمانه بودن آن، دور از انتظار نمی باشد. در این نبرد دشمن مریی و قابل تشخیص و مقابله است. همانطور که در قرون اول، یهودیان متعصب و امپراطوری خون آشام روم در جفای ایمانداران آرام و قرار نداشتند. عکس العمل کلیسا در این شرایط کاملأ مشخص بوده، بسیاری موطن خویش را برای حفظ جان خود و ادامه ایمان خویش به قصد سرزمینهای دیگر ترک کردند. به همین صورت نیز امروز بسیاری، از کشورهایی که قصد آزار رساندن به ایمانداران را دارند به دیار آزادتری مهاجرت می کنند.

  ه...

  ادامه مطلب
 • آموزه گناه اولیه

  Voting
  (6 votes)
  Hits 2391 views

  original_sin-24آموزه گناه اولیه در الهیات مسیحی جایگاه بسیار مهم و اساسی را دارد که متاسفانه به آن اهمیت چندانی داده نمی شود. سورن کریکرگارد الهیات دان و فیلسوف دانمارکی قرن ۱۹ معتقد است که این آموزه جز اصول ایمان است و نه مسایل حاشیه ای. اما متاسفانه کلیسای امروز آشنایی چندان صحیح و

   عمیقی از این آموزه را ندارد و عمومأ نگاه ما به ایمان مسیحی و ساختار و آموزه های گوناگون بسیار ساده، سطحی و ابتدایی می باشد.

  کلیسای خداوند به عنوان جماعت مقدسین و امتی که امور الهی بدیشان آشکار و حقایق آسمانی به آنها سپرده شده،  خوانده شده است تا در امور روحانی نظیر آنچه در فوق ذکر کردم تفکر کند ولی متاسفانه مطالعه در این امور به امکانی چون دانشگاههای الهیاتی و مجامع آکادمیک موکول گشته و مردان و زنان خدا در سطوح عمومی جامعه از دریافت تعالیم اصولی کلام در میزانی عمیقتر بی نصیب مانده اند. حقایقی که دانستن آنها ما را از بارهای سنگین مذهب گرایی آزاد می سازد. نه تنها تعالیم با ارزش و جانبخش خدا در کلیساها ارایه داده نمی شود حتی گاهأ ایماندار از جستجو و کنکاش در یادگیری آنها منع می گردد. بیاد می آورم در یکی از برنامه های تلویزیونی پرسشی از شبان مهمان که جهت پاسخگویی به سوالات بینندگان دعوت شده بود پرسیده شد، سوالی که در آن برنامه مطرح گردید در مورد چگونگی انتقال گناه آدم به همه انسانها بود و اینکه اصولأ گناه اولیه به چه معنی می باشد و پاسخی که در جواب به این سوال داده شد باعث حیرت و شگفتی من گردید. تعجب من در عدم توانایی شبان در پاسخ به این پرسش نبود هرچند انتظار می رود که معلم کتاب مقدس در مورد این آموزه دانش کافی برای تعلیم به جماعتش که از طرف روح قدوس خدا ناظر آن گماشته شده است داشته باشد اما حیرت من در پاسخی که در گریز از جواب به این سوال داده شد، بود. او گفت: “به چه علت توجه خود را به چیزهای منفی که شایسته توجه ما نیست جلب می کنیم و چرا بر نکات و مسایل مثبتی که شخص در مسیح دریافت می کند تمرکز نمی کنیم؟” آیا براستی این آموزه چنین ارزش پستی در الهیات مسیحی دارد که حتی شایسته نیست در مورد آن قدری تآمل کنیم؟ آموزه ای به این مهمی که به نوعی بنیاد سایر مباحث الهی را می نهد چگونه می تواند به امری ناچیز تبدیل گردد؟

  آ...

  ادامه مطلب

صفحه 2 از 4

You are here مقالات مقالات معلمین مقالات مقالات معلمین