معرفی کتاب

 • اگر خدا نیکوست If God is Good

  Voting
  (15 votes)
  Hits 1538 views

  421324

  نام کتاب: اگر خدا نیکوست

  نویسنده: رندی الکورن

  ناشر: Random House, Inc

  تعداد صفحات: 432

  زمانی که با سختی و تراژدی های زندگی روبرو می شویم، نخستین پرسشی که در ذهن ما ایمان ما را به چالش می کشد این است که آگر خدا نیکو و قادر مطلق است ، پس چرا اجازه می دهد که این دشواریها را متحمل گردیم؟

  رندی الکورن در  کتاب خود "اگر خدا نیکوست" با در میان گذاشتن داستنهای واقعی و ارائه پاسخهای که با بینش عمیق کتاب مقدسی همراه می باشند، سعی در رویارویی با این چالشهای زندگی است

  با نگاهی وسیع به تصویر بزرگتری که این داستان برای ما رسم می کند، هدف و مقصود خدا را در وجود شرارت در دنیا جستجو می کند


  Categories معرفی کتاب

  ...

 • تنها کتاب مقدس - Sola Scriptura

  Voting
  (15 votes)
  Hits 1190 views

  691832نام کتاب: تنها کتاب مقدس

  نویسندگان: آر.سی.اسپرول، جی. بیک، سینکلر فرگوسن، رابرت گادفری، ری لننینگ، جان ماکارتور، دریک طوماس، جیمز وایت، 

  ناشر: Reformation Trust Publishing

  یگانه کتاب مقدس که یکی از اصول اساسی نهضت اصلاگران بوده است از آموزه های بینایدی مسیحیت راستین است. با این وجود امروز بیشتر از هر عصر دیگری این آموزه چه از داخل کلیسا چه خارج از آن مورد یورش شدید منقدین و مخالفین قرار گرفته است. با اظهار اینکه کتاب مقدس در پاسخ به نیازهای انسان معاصر کفایت نمی کند و با روشهای گوناگون با آن به ستیز می پردازند.و این چیزی جز یورش به بنیاد مسیحیت نیست. در این کتاب ارزشمند پژوهشگران، الهیاتدانان و شبانانی که متعهد به الهیات اصلاح شده می باشند در تلاش توضیح و تعلیم این آموزه تاریخی می باشند. خواننده این کتاب می آموزد که چگونه در برابر انتقاد مخالفین ایستاده و از حقایق راستین کلام که به کلیسا سپرده شده است،دفاع کند

  Categories معرفی کتاب

  ن...

You are here کتابخانه معرفی کتاب کتابخانه معرفی کتاب